Tag: โรงไฟฟ้า

  • ประเภทของโรงไฟฟ้า 

    ประเภทของโรงไฟฟ้า 

    เราทุกคนต่างก็คุ้นเคยกับเรื่องราวของโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ไฟฟ้าก็คือส่วนสำคัญของชีวิต ไฟฟ้า ใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นลืมตาตื่นขึ้นมา จนกระทั่งเข้านอนอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า เป็นรายละเอียดปลีกย่อย และเป็นความรู้เฉพาะทางที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้มาก่อน ดังนั้น เราควรมาดูพร้อมๆ กันว่าเราจะเลือกอ่านข้อมูลของโรงไฟฟ้า แต่ละประเภท คืออะไรกันบ้าง   1.โรงผลิตไฟฟ้าที่เป็นแบบพลังงานความร้อน  ต้องบอกเลยว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นแบบใช้น้ำมันเตาหรือว่าถ่านหิน เราจะเรียกโดยรวมว่าเป็นการใช้พลังงานความร้อน เพราะไฟฟ้าที่ออกมาให้เราใช้ๆ กันนั้นมาจากการสันดาปของเชื้อเพลิงนั่นเอง ส่วนใหญ่เวลาใช้งานก็จะมีการเอาเชื้อเพลิงที่ได้ไปต้มน้ำ จนเกิดไอน้ำ โดยไอน้ำที่เกิดขึ้นเป็นไอน้ำเชื้อเพลิงอันจะเป็นตัวขับเคลื่อนกังหันลมไอน้ำ และยังจะมีเพลาต่อเชื่อมเป็นเครื่องของการเกิดไฟฟ้ามากกว่าเดิม เมื่อไอน้ำได้ก่อตัวไปแล้ว ก็จะต้องผ่านการกลั่นตัว จนกระทั่งได้กลายเป็นน้ำที่เครื่องมีการควบแน่นนั่นเอง เมื่อควบแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการส่งต่อ เพื่อกลับมารับความร้อนในหม้อน้ำอีกนั่นเอง  2.โรงผลิตไฟฟ้า แบบความร้อนร่วม  ด้วยความที่โรงผลิตไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั่นเอง อาจจะกล่าวได้ว่าการทำงานก็มีสองระบบ โดยเป็นระบบของไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ จากนั้นก็มีการเอาเชื้อเพลิงที่ได้รับมาจุดระเบิดอีกด้วย โดยจะเกิดการขับเคลื่อนความร้อน เพื่อไปทำให้กังหันมาเคลื่อนไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง  3.โรงผลิตไฟฟ้าแบบกังหันที่ใช้แก๊ส  สำหรับโรงผลิตไฟฟ้าที่ผลิตแบบนี้ อาจจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพราะว่าตอนนี้น้ำมันดีเซลแพงมาก ดังนั้นก็อาจจะมีการทำการอัดอากาศมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความดันที่สูงมากกว่าเดิม 10 เท่าเลยก็ว่าได้ และเราก็อาจจะมีการส่งอากาศเข้าไปในห้อง ทำให้เกิดการเผาไหม้ และยังเป็นแรงดันที่อุณหภูมิสูงกว่าเดิมอีกด้วย อาจจะกล่าวได้ว่าการส่งอากาศเข้าไปหมุนเครื่องกังหันแก๊ส   4.โรงผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์  ต้องบอกเลยว่าโรงผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนนิวเคลียร์นั้น เราจะต้องอาศัยพลังงานความร้อนที่มาจากปฏิกิริยา สำหรับการแตกตัวของธาตุ […]